محل تبلیغات شما
قابل توجه دانشجویان مدیریت و تربیت بدنی لطفا پاسخ سوالای زیر رو به ایمیل بنده ارسال بفرمایید. 1-الگوریتمی بنویسید که حجم منبع آب مکعب شکل را محاسبه کند(راهنمایی حجم منبع مکعب شکل : V=A*A*A) 2-الگوریتمی بنویسید که درجه حرارت را به سانتی گرادخوانده و به فارنهایت تبدیل کند(راهنمایی : F=9.5*C+32 ) 3-الگوریتمی بنویسید که حقوق ناخالص کارمند را گرفته و 30درصد حق بیمه و 4درصد حق مسکن را کم کرده و حقوق خالص را نمایش دهد.

دانشجویان گروه حسابداری و کاردانی تربیت بدنی (تمرین)

دانشجویان گروه حسابداری و کاردانی تربیت بدنی

دانشجویان گروه مدیریت و کارشناسی تربیت بدنی (تمرین)

الگوریتمی ,بنویسید ,مکعب ,منبع ,شکل ,کند ,بنویسید که ,الگوریتمی بنویسید ,کند راهنمایی ,مکعب شکل ,تربیت بدنی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها